Tràmits per votar a les eleccions catalanes del 27S

 

Selecciona quina és la teva situació actual i trobaràs quins són els passos que has de fer per a poder votar a les eleccions autonòmiques catalanes previstes per al pròxim 27 de setembre de 2015.

OPCIÓ 1: Visc a Suïssa de manera permanent i ja m’he inscrit al consolat espanyol com a resident.

OPCIÓ 2: Visc a Suïssa de manera temporal i vull votar des d’aquí.

OPCIÓ 3: Visc a Suïssa de manera permanent però no em vull inscriure al consolat.

 

Hi trobes a faltar alguna opció? Si és així, fes-nos-ho saber a través del Facebook o el Twitter del Casal i l’afegirem.

 


 

OPCIÓ 1: Visc a Suïssa de manera permanent i ja m’he inscrit al consolat espanyol com a resident.

Calendari

Fes clic aquí per accedir al calendari detallat.

Entre 4 i el 29 d’agost: Sol·licitar el vot CERA (per part de l’elector).

Hi ha dues vies per presentar la sol·licitud:

VIA 1. Descarregant l’imprès de sol·licitud de vot CERA:

[Català] [Castellà] [Aranès]

Desa’l al teu ordinador, emplena el formulari i imprimeix-lo.

Un cop emplenat i signat, s’ha d’acompanyar d’un (NOMÉS UN) dels documents següents:

– fotocòpia del DNI, o bé

– fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles, o bé

– certificació de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel consolat o l’ambaixada en què estigui inscrit), o bé

– certificació d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel consolat o ambaixada en què estigui inscrit).

Aquesta sol·licitud es pot entregar per fax adreçat a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral que correspongui a l’elector.

Barcelona
Fax: 933 10 19 23

Girona
Fax: 972 22 73 06

Lleida
Fax: 973 23 53 26

Tarragona
Fax: 977 21 33 40

 

VIA 2. Esperar a rebre, per correu postal, l’enviament que us adreçarà l’Oficina del Cens Electoral que contindrà el formulari de sol·licitud del vot CERA. En aquest enviament també se us facilitarà una clau de Tramitació Telemàtica (CTT), generada per a cada elecció i cada elector, que us possibilitarà (si no disposeu de certificat digital vàlid a l’Estat espanyol) la presentació telemàtica de la sol·licitud.

 

 

Entre l’10 i el 17 d’agost: Comprovació del cens electoral al consolat de Zuric

El Consulado General de Zúrich exposarà les llistes electorals del 10 al 17 d’agost de 2015, ambdós inclosos de 9:00 a 13:00 hores. Durant aquests dies es pot comprovar i rectificar les dades del cens electoral.

També es pot demanar la comprovació de les dades del cens trucant per telèfon al número 044 368 61 05 (Sr. Ceña) o enviant un correu electrònic a cog.zurich@maec.es indicant les dades personals i adreça postal.

 

Entre l’1 i el 15 de setembre: Recepció de la documentació electoral

La documentació electoral que remet l’Oficina del Cens Electoral és la següent:

– un full informatiu

– paperetes i sobres de votació

– dos certificats d’inscripció en el cens electoral

– sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial

– sobre dirigit al Consolat o Ambaixada

– imprès per a la devolució de les despeses de l’enviament del vot per correu.

 

Un cop rebuda la documentació: Exercici de vot

Un cop rebuda la documentació, l’elector:

– Introduirà dins el sobre de votació la papereta corresponent a la candidatura escollida

– A continuació, introduirà dins el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:

– sobre de votació amb la papereta

– un dels certificats d’inscripció en el cens

– fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o

– certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.

 

A partir d’aquí, l’elector pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:

– Vot anticipat per correu: El termini per votar anticipadament per correu de l’elector CERA adreçat a l’oficina o secció consular que li correspongui és de l’1 al 22 de setembre.

– Vot presencial: El termini per votar presencialment en urna habilitada a dependències consulars és del 23 al 25 de setembre.

 

 


 

OPCIÓ 2: Visc a Suïssa de manera temporal i vull votar des d’aquí.

Els electors que es trobin temporalment a l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la seva celebració, i vulguin votar ho han de sol·licitar prèviament. L’imprès de sol·licitud es trobarà en els consolats i les ambaixades en el moment de la convocatòria, així com al web que el Ministeri de l’Interior espanyol habiliti per a cada procés.

En el cas de no haver-se donat d’alta al registre de residents temporals absents (ERTA) a l’oficina consular corresponent, l’elector temporalment a l’exterior pot donar-se d’alta a l’ERTA en el mateix moment de sol·licitar el vot ERTA a la mateixa oficina consular.

Calendari

Fes clic aquí per accedir al calendari detallat.

Entre el 4 i el 29 d’agost

Sol·licitar el vot ERTA, de manera presencial, al Consolat espanyol (per part de l’elector)

Per a poder formular la sol·licitud, l’elector haurà d’estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

Utilitza aquest formulari per inscriure’t al Registre de Matrícula Consular com a no resident.

Utilitza aquest formulari per fer la sol·licitud del vot ERTA (Desa’l al teu ordinador, emplena el formulari i imprimeix-lo).

De l’1 al 15 de setembre

Rebre la documentació electoral (per part de l’Oficina del Cens Electoral) per correu.

Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral li enviarà, entre l’1 i el 15 de setembre, la següent documentació per a votar:

– full informatiu

– paperetes i sobres de votació

– certificat d’inscripció en el cens electoral

– sobre dirigit a la mesa electoral que li correspongui

– imprès per a la devolució de les despeses d’enviament del vot per correu.

De l’1 al 23 de setembre

Enviament del vot per correu adreçat a la Mesa electoral corresponent (per part de l’elector)

Un cop s’hagi rebut la documentació, l’elector haurà de seleccionar la seva opció de vot:

– introduirà dins el sobre de votació la papereta corresponent a la candidatura escollida

– a continuació, introduirà en el sobre dirigit a la mesa electoral el següent:

– sobre de votació amb la papereta

– certificat d’inscripció en el cens

– si així ho desitja, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses d’enviament.

Posteriorment, heu d’enviar-lo amb caràcter certificat, a la mesa electoral corresponent, no més tard del 23 de setembre.

Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o altra inscripció oficial d’una oficina de correus de l’Estat corresponent, que certifiqui que el vot s’ha remès en el termini previst.


 

OPCIÓ 3: Visc a Suïssa de manera permanent però no em vull inscriure al consolat.

En cas de no haver notificat al consolat espanyol corresponent la residència a l’estranger, l’interessat compta, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya.

A efectes electorals, doncs, l’interessat podrà exercir el seu dret a vot com a ciutadà resident a Catalunya de les maneres següents:

– Presencialment: Adreçant-se personalment a la mesa electoral que li correspongui el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya.

– Vot anticipat per correu:

– Del 4 al 17 de setembre, l’interessat a votar anticipadament per correu s’haurà d’adreçar a qualsevol oficina de correus per tal d’obtenir l’imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina, junt amb la presentació de l’original del document nacional d’identitat.

– Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l’Oficina del Cens Electoral, que procedeix a fer l’anotació a les llistes del cens electoral, de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions.

– L’Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l’interessat, entre el 7 i el 20 de setembre.

– La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que  correspongui a l’interessat on haurà d’introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 23 de setembre.

 

 

 

Consulado de España en Zürich

Adreça: Riedtlistrasse, 17

8006 Zúrich

 

 

Tens dubtes?

 

Informació extreta i adaptada de:

Share

Enllaç permanent a aquest article: http://www.cczuric.cat/2015/05/tramits-per-a-votar-a-les-eleccions-catalanes-del-27s/